Zgjidhni kursin dhe regjistrohuni sot

07.11.2020

‘Java’ nga e para

Fjala teknologji të ndryshohet në gjuhë programimi

Ku?

Tirane

Kur?

07.11.2020

Sa zgjat?

327 orë

Mënyra:

Weekend

Więcej