Zgjidhni kursin dhe regjistrohuni sot

24.04.2021

‘Java’ nga e para

Fjala teknologji të ndryshohet në gjuhë programimi

Ku?

Tirane

Kur?

24.04.2021

Sa zgjat?

327 orë

Mënyra:

Weekend

Więcej

‘Python’ nga e para

Fjala teknologji të ndryshohet në gjuhë programimi

Ku?

Shqipëri

Kur?

24.04.2021

Sa zgjat?

311 orë

Mënyra:

Weekend

Więcej

22.05.2021

Testues Software-i

Mësoni bazat dhe krijoni projektin tuaj të parë me këtë teknologji

Ku?

Tirana

Kur?

22.05.2021

Sa zgjat?

116 orë

Mënyra:

Weekend

Więcej