Zgjidhni kursin dhe regjistrohuni sot

06.02.2021

‘Java’ nga e para

Fjala teknologji të ndryshohet në gjuhë programimi

Ku?

Tirane

Kur?

06.02.2021

Sa zgjat?

327 orë

Mënyra:

Weekend

Więcej

06.03.2021

‘PHP’ nga zero

Fjala teknologji të ndryshohet në gjuhë programimi

Ku?

Tirane

Kur?

06.03.2021

Sa zgjat?

287 orë

Mënyra:

Fundjavë

Więcej