Zgjidhni kursin dhe regjistrohuni sot

03.07.2021

‘Java’ nga e para

Fjala teknologji të ndryshohet në gjuhë programimi

Ku?

Tirane

Kur?

03.07.2021

Sa zgjat?

327 orë

Mënyra:

Weekend

Więcej

28.08.2021

‘Python’ nga e para

Fjala teknologji të ndryshohet në gjuhë programimi

Ku?

Shqipëri

Kur?

28.08.2021

Sa zgjat?

311 orë

Mënyra:

Weekend

Więcej