Codecool dhe SDA shkrihen për t’u bërë fuqi digjitale evropiane e aftësive dhe burimeve njerëzore

Bashkimi krijon qendrën më të madhe të trajnimit dhe burimeve të teknologjisë në Evropën Qendrore, duke u ofruar kompanive evropiane një grup të ri talentesh profesionistësh të IT-së, ndërsa mungesat e aftësive vazhdojnë. 15 – 20,000 studentë parashikohen të trajnohen çdo vit për kurset B2B dhe B2C, duke përfshirë zhvillimin e softuerit, testimin dhe sigurinë […]

Read more