Përfito tani kurset e verës me vetëm 40% të vlerës.

Transformimi dixhital është në Cloud

DevOps është një grup praktikash që ndërthurin zhvillimin e software (Dev) dhe operacionet e IT (Ops).

Kalimi në DevOps kërkon një ndryshim në kulturë dhe mentalitet. Në mënyrën më të thjeshtë, DevOps ka të bëjë me heqjen e barrierave midis dy ekipeve tradicionalisht të izoluara, zhvillimit dhe operacioneve. Së bashku, këto praktika ndihmojnë kompanitë të ofrojnë përditësime më të shpejta dhe më të besueshme për klientët e tyre

Jeni të interesuar për datën e ardhshme të këtij kursi? Plotësoni formularin dhe ne do t’iu kontaktojmë.

Vendosni detajet tuaja

Çfarë do të mësoni

Çfarë do të mësoni

Operating Systems and Networking
1234567

Operating Systems and Networking

You will start with the core IT fundamentals – Operating Systems and Networking. You will explore Basic file system concepts, memory model, pagination and swap space. Also you will learn how to monitor your  system using tools like iostat, netstat, top, lsof etc  Latter on you will learn the Basics of computer networks including  IP, TCP vs UDP, Switching vs routing, Application protocols like HTTP & FTP, Securing communication using SSL/TLS, SSH, DNS and DHCP.

Scripting

You will learn how to automate common tasks using scripting.  
Bash scripting and Python are two different ways to program and automate tasks on a Operating system. Scripting is essential for a DevOps Engineer.

Containerization

Learn what is Containerization by using the most popular tools for building and sharing container images, running containers and managing containers. You will learn to use
Docker most popular software platform that allows you to build, test, and deploy applications quickly. Also you will use Kubernetes to orchestrate your containers.

Orchestration

Once you master the basics, it’s time to explore Advanced container orchestration, and learn how to create  Continuous integration (CI) and continuous delivery (CD), also known as CI/CD.

Cloud computing, networking and security with AWS

In the second part of the training you will learn Cloud computing basics using AWS (Amazon Web Services). You will become familiar with  AWS DevOps Architecture and practice DevOps in cloud environments.
AWS DevOps is Amazon’s answer to implementing the DevOps philosophy using its cloud platform and dedicated tools and services.

GitOps

It is essential to version control everything you do. Git is the best version control tool, and GitOps uses Git repositories as a single source of truth to deliver infrastructure as code.
GitOps will give you tools and a framework to take DevOps practices, like collaboration, CI/CD, and version control, and apply them to infrastructure automation and application deployment.

Final project

Now the time has come to use all the knowledge you have gained during the course in a practical project.  You will create a new project using tools and technologies covered in this training.
You will use Cloud services, Infrstructure as Code in Git repository, Docker, container orchestration tool, and CI/CD.
Operating Systems and Networking

You will start with the core IT fundamentals – Operating Systems and Networking. You will explore Basic file system concepts, memory model, pagination and swap space. Also you will learn how to monitor your  system using tools like iostat, netstat, top, lsof etc  Latter on you will learn the Basics of computer networks including  IP, TCP vs UDP, Switching vs routing, Application protocols like HTTP & FTP, Securing communication using SSL/TLS, SSH, DNS and DHCP.

Scripting
You will learn how to automate common tasks using scripting.  
Bash scripting and Python are two different ways to program and automate tasks on a Operating system. Scripting is essential for a DevOps Engineer.
Containerization

Learn what is Containerization by using the most popular tools for building and sharing container images, running containers and managing containers. You will learn to use
Docker most popular software platform that allows you to build, test, and deploy applications quickly. Also you will use Kubernetes to orchestrate your containers.

Orchestration

Once you master the basics, it’s time to explore Advanced container orchestration, and learn how to create  Continuous integration (CI) and continuous delivery (CD), also known as CI/CD.

Cloud computing, networking and security with AWS
In the second part of the training you will learn Cloud computing basics using AWS (Amazon Web Services). You will become familiar with  AWS DevOps Architecture and practice DevOps in cloud environments.
AWS DevOps is Amazon’s answer to implementing the DevOps philosophy using its cloud platform and dedicated tools and services.
GitOps
It is essential to version control everything you do. Git is the best version control tool, and GitOps uses Git repositories as a single source of truth to deliver infrastructure as code.
GitOps will give you tools and a framework to take DevOps practices, like collaboration, CI/CD, and version control, and apply them to infrastructure automation and application deployment.
Final project
Now the time has come to use all the knowledge you have gained during the course in a practical project.  You will create a new project using tools and technologies covered in this training.
You will use Cloud services, Infrstructure as Code in Git repository, Docker, container orchestration tool, and CI/CD.

Çfarë përveç vetë kursit?

Kursi ynë nuk ka të bëjë vetëm me programimin. Ne japim shumë më tepër! Duam të jemi partneri juaj në ndryshim. Prandaj, përveç orëve intensive me trajnerët tanë, ne kemi përgatitur një paketë të plotë të mbështetjes në karrierë:

Këshillim për karrierë

Ju do të merrni pjesë në trajnime praktike me këshilluesin tonë të karrierës gjatë kursit, i cili do t’ju përgatisë për të filluar procesin e kërkimit të punës. Përveç kësaj, do të mësoni se si të dilni mirë gjatë një interviste rekrutimi, ku të kërkoni informacione rreth ngjarjeve interesante të industrisë dhe si të dalloheni në mënyrë efektive nga të rinjtë e tjerë.

Konsultime individuale për CV

Ne do t’ju ndihmojmë të krijoni një CV profesionale që do të bëhet kopertina juaj në tregun e punës gjatë kursit. Këshilluesit tanë të karrierës do t’ju mbështesin gjithashtu në ndërtimin e profilit tuaj në LinkedIn dhe do t’ju këshillojnë se si të gjeni punën tuaj të parë në industrinë e IT.

Simulimi i intervistës teknike

Në fund të kursit, ne përgatisim një simulim të rekrutimit teknik. Është e ngjashme me atë që ka shumë të ngjarë të përballeni gjatë procesit të rekrutimit për punën tuaj të re në IT. Një nga trajnerët tanë do të luajë rolin e një rekrutuesi teknik për të verifikuar njohuritë tuaja në praktikë dhe më pas do t’ju dërgojë një mesazh reagimi për rezultatet tuaja.

Biblioteka virtuale

Do të keni akses në bibliotekën tonë virtuale SDA plot me libra elektronikë, audiolibra dhe video-trajnime, duke ju lejuar të eksploroni më tej sekretet e botës së IT-së. Përveç kësaj, do të gjeni materiale të dobishme gjatë trajnimit dhe artikuj të dobishëm në mësimin e gjuhës angleze. Ju gjithashtu do të keni akses në raftet tona virtuale pas kursit.

Si të financoni kursin?

Pagesë e menjëherëshme

Nuk keni nevojë për këste apo fonde? Zgjidhni një pagesë të njëhershme dhe qëndro i qetë përgjatë gjithë kursit.

Financimet e ofruara nga AKPA & AADF

Apliko tani në e-Albania  për të përfituar financimin nga AKPA dhe një bursë ekstra nga AADF. Mund të përfitoni nisur nga 50% zbritje të vlerës fillestare. Bëhu pjesë e webinareve tona për të mësuar më shumë mbi këto mundësi.

Paguani në 3 këste

Përpos bursave të ofruara ka edhe një mundësi pagese me 3 këste nga SDA pa përqindje interesi të shtuar.

Zgjidhni datën që është e përshtatshme për ju dhe regjistrohuni për kursin.

Jeni të interesuar për datën e ardhshme të këtij kursi? Plotësoni formularin dhe ne do t’iu kontaktojmë.

Vendosni detajet tuaja

Webinar Falas