Testimi i Software-it nga zero

Nissan-it dikur iu desh të tërheqë mbi një milion automjete për shkak të një keqfunksionimi të Software-it. A doni të bëni një ndryshim dhe të ndikoni në cilësinë e software-it?

Bëhuni një testues i software-it dhe përparoni në karrierën tuaj në një ekip emocionues të Sigurimit të Cilësisë. Zotëroni artin e testimit manual dhe eksploroni botën e testimit të automatizuar.

 • data
  20.11
  ditët
  fundjavë
  forma
  orë mësimi
  116 h
  çmimi
  aplikoni tani close modal


  Çfarë do të mësoni

  Bazat e testimit
  123456

  Bazat e testimit

  Ju do të mësoni termat dhe përkufizimet që janë të nevojshme për të kuptuar botën e testimit. Ne do t’ju tregojmë pse testimi i software-it është kaq i rëndësishëm dhe se qëllimi i tij kryesor nuk është vetëm gjetja e defekteve në kod.

  Ju do të mësoni në lidhje me parimet e testimit që ofrojnë këshilla të vlefshme për secilin lloj. Në fund, ky modul do t’ju tregojë se si të përshkruani siç duhet atë që duhet të funksionojë dhe se si.

  Testim i mbështetur nga mjete

  Si një testues, detyra juaj do të jetë të vëreni çdo gabim në aplikacion në vendin e duhur. Për fat të mirë, ju mund të përdorni mjete të posaçme të krijuara për këtë qëllim. Ato na lejojnë të vëzhgojmë procesin e tyre të riparimit dhe ta menaxhojmë atë.

  Ne gjithashtu ju tregojmë se arma e testuesit përbëhet nga shumë mjete të tjera që janë më të vogla, por po aq të rëndësishme. Ju do të mësoni se si t’i përdorni ato për ta bërë punën tuaj më efektive.

  Praktika e testimit

  Jo të gjitha dizajnimet janë të përsosur. Dokumentacion jo i plotë, mungesë e kërkesave, paqëndrueshmëri në mjedisin e testimit, biblioteka me defekte- këto janë vetëm disa nga rreziqet e shumta që mund të hasni si testues.

  Por mos u shqetësoni – ne do t’ju mësojmë se si t’i identifikoni dhe menaxhoni ato. Vlen të kujtohet se testimi është një zanat. Ju duhet ta praktikoni që të bëheni më të mirë në të.

  Pra, në këtë modul, do të mësoni për llojet e ndryshme të website-ve dhe aplikacioneve – dhe si t’i testoni ato. Edhe sistemet e mëdha të IT-së nuk do të jenë më një sfidë për ju.

  Hyrje në automatizim

  Në këtë modul, ne ju tregojmë se çfarë është automatizimi i testimit. Aplikacionet përdorin të dhëna shumë shpesh, kështu që ju duhet të dini se si të punoni me mekanizmat që përdoren për të futur, modifikuar dhe kërkuar të dhëna.

  Ju do të zotëroni gjuhën SQL për të punuar me bazat e të dhënave. Për të automatizuar testet, duhet të mësoni strukturat themelore dhe të mësoni të shkruani programe të thjeshta, në mënyrë që t’i testoni ato më vonë. Është gjithashtu e rëndësishme të kuptoni edhe nevojat e klientit.

  Krijimi i testeve të automatizuara bazuar në sjelljen e software-it siguron që klienti të marrë atë që kërkon dhe atë që është e rëndësishme Ne gjithashtu do t’ju demonstrojmë Selenium WebDriver për automatizimin e testimeve.

  Projekti përfundimtar

  Ky modul është një përmbledhje gjithëpërfshirëse e të gjitha njohurive që keni marrë. Ju do të aplikoni aftësitë tuaja të reja në një proces gjithëpërfshirës të testimit nën vëzhgimin e instruktorit tonë.

  Përgatitja për certifikimin ISTQB

  Gjatë këtij moduli, ne ju përgatisim për provimin ISTQB. Ne do të diskutojmë dhe shpjegojmë pyetjet e lidhura me certifikimin dhe i referohemi programit mësimor të kursit. Ne gjithashtu do të kryejmë një testim provë të stimuluar për t’ju ndihmuar të përgatiteni për provimin ISTQB – dhe të shkëlqeni!

  Bazat e testimit

  Ju do të mësoni termat dhe përkufizimet që janë të nevojshme për të kuptuar botën e testimit. Ne do t’ju tregojmë pse testimi i software-it është kaq i rëndësishëm dhe se qëllimi i tij kryesor nuk është vetëm gjetja e defekteve në kod.

  Ju do të mësoni në lidhje me parimet e testimit që ofrojnë këshilla të vlefshme për secilin lloj. Në fund, ky modul do t’ju tregojë se si të përshkruani siç duhet atë që duhet të funksionojë dhe se si.

  Testim i mbështetur nga mjete

  Si një testues, detyra juaj do të jetë të vëreni çdo gabim në aplikacion në vendin e duhur. Për fat të mirë, ju mund të përdorni mjete të posaçme të krijuara për këtë qëllim. Ato na lejojnë të vëzhgojmë procesin e tyre të riparimit dhe ta menaxhojmë atë.

  Ne gjithashtu ju tregojmë se arma e testuesit përbëhet nga shumë mjete të tjera që janë më të vogla, por po aq të rëndësishme. Ju do të mësoni se si t’i përdorni ato për ta bërë punën tuaj më efektive.

  Praktika e testimit

  Jo të gjitha dizajnimet janë të përsosur. Dokumentacion jo i plotë, mungesë e kërkesave, paqëndrueshmëri në mjedisin e testimit, biblioteka me defekte- këto janë vetëm disa nga rreziqet e shumta që mund të hasni si testues.

  Por mos u shqetësoni – ne do t’ju mësojmë se si t’i identifikoni dhe menaxhoni ato. Vlen të kujtohet se testimi është një zanat. Ju duhet ta praktikoni që të bëheni më të mirë në të.

  Pra, në këtë modul, do të mësoni për llojet e ndryshme të website-ve dhe aplikacioneve – dhe si t’i testoni ato. Edhe sistemet e mëdha të IT-së nuk do të jenë më një sfidë për ju.

  Hyrje në automatizim

  Në këtë modul, ne ju tregojmë se çfarë është automatizimi i testimit. Aplikacionet përdorin të dhëna shumë shpesh, kështu që ju duhet të dini se si të punoni me mekanizmat që përdoren për të futur, modifikuar dhe kërkuar të dhëna.

  Ju do të zotëroni gjuhën SQL për të punuar me bazat e të dhënave. Për të automatizuar testet, duhet të mësoni strukturat themelore dhe të mësoni të shkruani programe të thjeshta, në mënyrë që t’i testoni ato më vonë. Është gjithashtu e rëndësishme të kuptoni edhe nevojat e klientit.

  Krijimi i testeve të automatizuara bazuar në sjelljen e software-it siguron që klienti të marrë atë që kërkon dhe atë që është e rëndësishme Ne gjithashtu do t’ju demonstrojmë Selenium WebDriver për automatizimin e testimeve.

  Projekti përfundimtar

  Ky modul është një përmbledhje gjithëpërfshirëse e të gjitha njohurive që keni marrë. Ju do të aplikoni aftësitë tuaja të reja në një proces gjithëpërfshirës të testimit nën vëzhgimin e instruktorit tonë.

  Përgatitja për certifikimin ISTQB

  Gjatë këtij moduli, ne ju përgatisim për provimin ISTQB. Ne do të diskutojmë dhe shpjegojmë pyetjet e lidhura me certifikimin dhe i referohemi programit mësimor të kursit. Ne gjithashtu do të kryejmë një testim provë të stimuluar për t’ju ndihmuar të përgatiteni për provimin ISTQB – dhe të shkëlqeni!

  Si japim mësim

  Ne sigurohemi që kurset tona të përqendrohen në atë që ka më shumë rëndësi: mësime dhe seanca të drejtpërdrejta me instruktorët tanë profesionistë.

  2 herë / javë

  Orët e mësimit zhvillohen në fundjavë, të shtunë dhe të dielë

  Gjatë gjithë kohës

  Një koordinator projekti i dedikuar ju ndihmon gjatë periudhës së kursit

  2 herë / kurs

  Projekte praktike që kontrollojnë ecurinë tuaj

  Çfarë do të përfitoni gjatë kursit

  Trajnim për karrierën

  Pavarësisht se ku jeni, një këshillues karriere do të jetë në gjendje t’u përgjigjet pyetjeve tuaja në lidhje me punën në sektorin e IT-së. Dëshironi të përmirësoni cilësinë e rezymesë apo profilit tuaj në LinkedIn? Ne do të jemi të lumtur t’ju ndihmojmë!

  Praktikë e stimuluar e intervistës së punës

  Praktikë se si të flisni për aftësitë tuaja teknike dhe personale para se të filloni intervistën e parë të punës. Për t’ju ndihmuar të mësoheni me procesin, ne zhvillojmë një intervistë provë të stimuluar për ju me një nga instruktorët tanë.

  Materiale të fushës

  Ju do të zbuloni se si të shkruani rezymenë e parë për karrierën në IT, kur të kërkoni punë dhe si të përfundoni me sukses intervistën e rekrutimit. Ne do të qëndrojmë në kontakt dhe do t’ju japim përmbajtje të krijuar posaçërisht për studentët dhe të diplomuarit tanë.

  Orë mësimore mbi burimet njerëzore

  Ky është një modul praktik që merret me procesin e rekrutimit dhe si të përgatiteni për të! Ju do të zbuloni se si të shkruani rezymenë e parë për karrierën në IT, kur të kërkoni punë dhe si të përfundoni me sukses intervistën e rekrutimit.

  Çfarë thonë të diplomuarit tanë

  “Mund të them se instruktorët na ofruan shumë mbështetje. Sa herë që merrnin vesh për një vend pune të lirë për të rinj, ata na vinin menjëherë në dijeni”.

  Bianca Todoran Data Analyst – The Smart Cube

  “Për t’i përmbledhur të gjitha, unë patjetër do të sugjeroja që ta provoni këtë kurs të SDA nëse planifikoni të hyni në botën e programimit”.

  Pavel Pšečuk Technical Support Engineer – Breakwater Technology

  “Programi mësimor i kursit është shumë gjithëpërfshirës dhe jo vetëm rreth Java. Është një vend i mirë për të filluar të mësuarin. Kursi më ndihmoi të ndërtoja një bazë njohurish që do ta zhvilloja më tej në përputhje me kërkesat e punës ose projektit për të cilin po punoj”.

  Adina Dumitrescu Software Developer – Kalypso

  “Nëse do të duhej të zgjidhja vlerën më të madhe që kam marrë nga kursi, është se më tregoi se si vlera njerëzore dhe vlera teknike janë të pandara në sektorinë e TI-së. Dhe SDA ka arritur të tejkalojë veten në të dyja”.

  Levente Szilveszter Software Developer – Uniqa Raiffeisen Software Service

  Mundësitë e pagesës

  Kostoja fillestare e kursit: 1 140 Euro

  Apliko për të përfituar nga bursat e ofruara nga AADF. Në rast se nuk mund të plotësoni kriteret për to, aplikoni për tu bërë pjesë e një prej webinareve tona informuese për të parë mundësite që keni për një zbritje.

  Paguani në 4 këste

  Përpos bursave të ofruara ka edhe një mundësi pagese me 4  këste nga SDA pa përqindje interesi të shtuar.

  Disa mundësi pagese

  Së bashku me AADF kemi vizionin për të rritur sektorin e ICT duke ju ofruar një program të përmirësuar arsimor me aftësi praktike të theksuara, i cili do t’ju lejojë të gjeni punën tuaj të ëndërruar ose të avanconi në karrierë. SDA nga Protik do të ofrojë 101 kurse për Zhvillimin e Software për një periudhë 5 vjeçare. Nga kjo ofertë do të përfitojnë mbi 1500 të pranishëm! Dhe ju mund të jeni një prej tyre!

  Për t’ju dhënë fillimin më të suksesshëm mund të na kontaktoni për të marrë një bursë të AADF për kursin. Bursa vlen për të gjitha klasat në të gjitha teknologjitë. Kjo është mundësia që do t’ju japë një shans për zhvillimin e jashtëzakonshëm të karrierës dhe kështu bën që SDA nga Protik të jetë një projekt i veçantë!

  close modal